Walne zebranie 20 czerwca

11 czerwca 2018 12:50 | Aktualności

Walne Zebranie

 

Zgodnie z § 20 Statutu, Zarząd MUKS Sparta Warszawa zwołuje na dzień 20 czerwca 2018r Walne Zebranie Sprawozdawcze dotyczące Sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w siedzibie klubu ul.Lindego 20 o godz. 19.00 w I terminie i 19.30 w II terminie.

Porządek obrad(projekt) :

Otwarcie Walnego Zebrania

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie regulaminu obrad

Wybór komisji:

Mandatowej

Uchwał i Wniosków

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2017 rok

Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków

Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

Za Zarząd MUKS

Sparta Warszawa

Prezes

Robert Kuciński

  • Relacja TV

  • Nabór do sekcji siatkówki

    Sparta Warszawa-Wieżyca 2011 Stężyca
  • Dołącz do nas na Facebooku

  • Patronat medialny


  • Partnerzy

    Dziękujemy Urzędowi Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za współfinansowanie Obozu Szkoleniowego w Ciechanowie w dniach 7-12.02.2016